Beograd, septembar 2020 – Zajedno sa ostalih pet lokalnih inkubatora iz regiona Zapadnog Balkana, Smart Kolektiv je odabran za sprovođenje RISE projekta – programa podrške za podsticanje pomirenja i saradnje među mladima na Zapadnom Balkanu, kroz jačanje ekosistema socijalnog preduzetništva u regionu. Poziv za prijavljivanje timova zainteresovanih za socijalno preduzetništvo otvoren je do 27. septembra 2020. Ovaj program sprovodi Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), GROUPE SOS Pulse, Omladinska mreža jugoistočne Evrope (SEEYN), the Institut Français i francusko-nemačka kancelarija za mlade (FGYO/OFAJ).
Ključni ciljevi projekta su promocija, obrazovanje i umrežavanje mladih socijalnih preduzetnika na Zapadnom Balkanu.

U naredne dve godine Smart Kolektiv će, zajedno sa ostalim partnerima, raditi na jačanju kapaciteta regionalnog ekosistema socijalnog preduzetništva, posebno u pogledu mladih preduzetnika. Takođe, projekat će se fokusirati na podizanje svesti o preduzetništvu i preduzetničkim inicijativama mladih na Zapadnom Balkanu koji imaju između 15 i 30 godina. Program podrške pomoći će razvoju ukupno 72 projekta u početnoj fazi, koje su razvili mladi preduzetnici, kako bi bili održiviji i profitabilniji.
Misija i vizija ovog programa u potpunosti je u skladu sa strateškim ciljem Smart Kolektiv-a, a to je obrazovanje i osnaživanje mladih preduzetnika spremnih da na inovativan i održiv način rešavaju probleme u svojim zajednicama.

Saznajte više o WB6 i lokalnim inkubatorima na sledećem LINKU.