Beograd, 29. januar – Tokom prethodne godine Smart Kolektiv je angažovan  kao konsultant programa „Zajednici zajedno“ koji sprovodi NIS a.d. u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i 13 lokalnih samouprava koje je podržalo 19 zdravstvenih ustanova iz 13 gradova i opština u Srbiji.

Zadatak Smart Kolektiva bio je da pruži administrativnu podršku u sprovođenju javnog konkursa, obezbedi uspešnu realizaciju projekata redovnim praćenjem i proceni efekte sprovedenih aktivnosti.

Tradicionalno, kompanija NIS a.d. je pokrenula program „Zajednici zajedno“, želeći da pomogne poboljšanju kvaliteta života građana, u partnerstvu sa lokalnim zajednicama u kojima kompanija posluje. Tokom prethodnih godina podržani projekti bili su u oblastima sporta, kulture, ekologije, nauke / obrazovanja, javnog zdravlja i socijalne zaštite. Fokus programa bio je poboljšanje uslova u zdravstvenim ustanovama, pre svega odgovornih za zdravstvenu zaštitu dece i omladine.

Od svog osnivanja, Smart Kolektiv podržava kompanije u sprovođenju društveno odgovornih aktivnosti i pruža konsultantsku podršku u oblastima razvoja strategije DOP-a, nefinansijskog izveštavanja, korporativnog volontiranja itd.