Hag, 7. aprila 2020 – Euclid mreža pozvala je Evropsku komisiju i Evropski savet da nastave da pružaju podršku socijalnim preduzećima i pomažu im da nastave da pružaju usluge koje održavaju naše društvo. Pandemija COVID-19 značajno utiče na sve nas, ali takođe se očekuje da će uticati i na 2,8 miliona preduzeća socijalne ekonomije u Evropi, preduzeća koja posluju u socijalne ili ekološke svrhe. Socijalna preduzeća se fokusiraju na najugroženije populacije koje su prve pogođene pandemijom COVID-19. Sa ukupnim ekonomskim usporavanjem socijalna preduzeća su u riziku, pa tako i ona koja zavise od njih. Stoga, nadovezujući se na izjavu evropskog partnera ENSIE, Euclid Network, evropska mreža koja predstavlja socijalna preduzeća, predstavila je u pismu 7 glavnih prioriteta kako bi pomogla socijalnim preduzećima da nastave da obavljaju svoj posao.
Više informacija o predloženim prioritetima>> LINK