Region Zapadnog Balkana, mart – Dvanaest pobedničkih timova iz regiona Zapadnog Balkana započelo je učešće u II fazi RISE programa, fazi Inkubacije. Tokom naredna 4 meseca, ovi izabrani timovi dobiće dodatnu stručnu i mentorsku podršku, finansijsku podršku u formi granta kao i prilike za povezivanje i promociju, sve sa sa ciljem da pokrenu svoja socijalna preduzeća.

Prvi trening za timove u okviru faze Inkubacije održao je Smart Kolektiv na temu upravljanja društvenim uticajem preduzeća (Impact Management). Tokom treninga, učesnici su imali prilike da se upozanju sa osnovnim konceptima merenja i upravljanja društvenim uticajem socijalnih preduzeća, alatima koje im stoje na raspolaganju kao i sa međunarodno priznatom metodologijom za merenje društvenog uticaja – Theory of change. Kroz teorijski deo, praktične vežbe i grupnu diskusiju, polaznici su stekli nova i proširili postojeća znanja o važnosti merenja, upravljanja i izveštavanja o pozitivnim promenama pokrenutim zahvaljujući njihovim preduzećima.

RISE (Regionalni inkubator za socijalno preduzetništvo) je program podrške koji ima za cilj da obogati ekosistem za razvoj socijalnog preduzetništva na Zapadnom Balkanu kao i da omogući mladima da razvijaju inovativna preduzetnička rešenja za različite ekološke i društvene izazove u svojim zajednicama. Izabrani preduzetnici/ce su mladi iz regiona, uzrasta od 18 do 35 godina, motivisani da uče o socijalnom preduzetništvu i učestvuju u regionalnom interkulturalnom programu.

Projekat RISE razvija i nadgleda konzorcijum koji čine Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), GROUPE SOS Pulse, Omladinska mreža jugoistočne Evrope (SEEIN), Institut Francais i francusko-nemačka kancelarija za mlade (OFAJ), a realizuju šest lokalnih inkubatora – Smart Kolektiv (Srbija), IPC Tehnopolis (Crna Gora), ARNO ( Severna Makedonija), Balkan Green Foundation ( Kosovo), Nešto više (BIH) i Yunus Social Business (Albanija). RISE sufinansiraju Francuska razvojna agencija (AFD) i Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO). Više o RISE programu >>SAJT