Beograd, 18. novembar – Nacionalna konferencija programa za promociju zapošljavanja mladih „Dijalog za mlade“ održana je 18. novembra u Beogradu. Konferencija je organizovana povodom završetka prve faze projekta „Znanjem do posla“, koji su uz podršku Vlade Švajcarske realizovali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i NIRAS-IP Consult, i u saradnji sa projektom „Podsticanje zapošljavanja mladih“, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

U toku konferencije, predstavljeni su ostvareni rezultati u okviru programa Podsticanje zapošljavanja mladih – GIZ YEP. Jedan od segmenata bio je i Program podrške za socijalna preduzeća koja zapošljavaju mlade, u okviru koga je podržano čak 20 socijalnih preduzeća iz 13 gradova.

Program realizovan u partnerstvu sa Smart kolektivom, tokom jedne godine pružio je podršku razvoju 20 socijalnih preduzeća i kao rezultat stvorio zaposlenje za 81 mladi. Od tog broja, njih 42 pripadaju nekoj ranjivoj grupi kao što su mladi Romi, mladi sa invaliditetom itd. Učesnici su naglasili da su tokom programa povećali svoje znanje i kapacitete za skaliranje poslovanja, a 100% preduzeća bi program preporučilo program drugim socijalnim preduzećima. Kompletni rezultati predstavljeni su u promotivnoj brošuri koja je dostupna na sledećem linku.

Direktor Smart kolektiva, Neven Marinović, učestvovao je na panelu posvećenom programu zajedno sa predstavnicima socijalnih preduzeća, omladinskih organizacija i lokalnih samouprava. Tokom panela naglasio je da je ovaj program posebno značajan, jer je pokazao da u Srbiji postoje ljudi koji razvijaju uspešna preduzeća i istovremeno pomažu mladima, ugroženim grupama i nerazvijenim opštinama.