Kroz seriju vebinara edukativnog karaktera u okviru „Nedelje održivog razvoja i poslovanja“ koju Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv organizuju od 22. do 26. novembra u popodnevnim časovima, biće predstavljene neke od aktuelnih tema u vezi sa održivim poslovanjem i doprinosom koji poslovni sektor pruža sprovođenju Agende 2030. Kroz kratke forme i zanimljive formate govorimo o značaju finansiranja za održivi razvoj, rešavanju pitanja otpada od hrane, zapošljivosti mladih i obrazovanju, cirkularnoj ekonomiji i upravljanju vodnim resursima. Projekti poslovnog sektora koji na direktan način doprinose ostvarenju određenih potciljeva održivog razvoja i usklađeni su sa celokupnom strategijom poslovanja, biće nagrađeni priznanjima „Šampioni održivosti“.

Događaj je organizovan preko platfome Webinar jam, a registracija se može izvršiti putem sledećeg linka: Business SDG Week webinar series (webinarjam.com)

Nedelju održivog razvoja i poslovanja organizuju Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana and Vlade DivacCentar za visoke ekonomske studijeBeogradska otvorena školaFondacija centar za demokratijuTimočki omladinski centar i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Tehnička podrška projektu od strane Smart kolektiva usmerena je na jačanje kapaciteta kompanija i usklađivanje njihovih poslovnih praksi sa ciljevima održivog razvoja.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.