Zoom, 17. jul 2020. – Smart kolektiv i Forum za odgovorno poslovanje, u saradnji sa Gecić Lav, organizovali su onlajn događaj za mala i srednja preduzeća na temu novog Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad. Meet up je organizovan 17. jula i okupio je 48 učesnika. Članovi tima za korporativno pravo Gecić Law-a, Danica Misojčić, Suzana Domčić i Žarko Popović predstavili su pravni okvir koji reguliše proces organizacije rada kako bi se sprečilo širenje bolesti kao što je pandemija virusa COVID-19, kao i novi Pravilnik. U uvodu, Željka Ćirić Jakovljević, članica upravnog odbora Foruma za odgovorno poslovanje i direktor Odeljenja za odnose sa javnošću i odnose sa medijima u Banca Intesi, naglasila je posvećenost FOP-a i njegovih članova da pružaju kontinuiranu podršku razvoju ekonomije, posebno u sektoru malih i srednjih preduzeća.