Balkan, 17. novembar – Inicijativa mladića (Young Man Initiative) inicirala je novi pokret za mlade na Zapadnom Balkanu pod nazivom Budućnost za mlade (Future4Youth).

Ovaj pokret ima za cilj da okupi različite aktere civilnog društva, neformalnih grupa građana kao i roditelje, nastavnike i druge oko zajedničkog cilja a to je zagovaranje za obavezno obrazovanje mladih o prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, životnim veštinama i zdravim životnim stilovima u školama na Zapadnom Balkanu.

Smart Kolektiv je od 2008. godine angažovan na programu Incijativa mladića u ulozi eksperta za socijalni marketing, zahvaljujući čemu aktivno učestvuje u osmišljavanju i razvoju društvenih kampanja i kreativnih materijala za mlade, uključujući i pokret Future4Youth.

Projekat Inicijativa mladića: Muškarci i dečaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rešavanju pitanja ekstremizma i nasilja mladih na Zapadnom Balkanu sprovodi se uz podršku OAK fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE Nemačka-Luksemburg, dok su projekat Inicijativa mladića: Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II podržali Vlada Švajcarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE Nemačka-Luksemburg.