Beograd, 11. novembar – Tokom novembra meseca, Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, napisao je tekst za blog Koalicije za razvoj solidarne ekonomije. Blog nudi uvid u finansijske potrebe socijalnih preduzeća i ističe važnost finansijskih mehanizama koji su skrojeni po meri socijalnih preduzeća kako za rast njihovog poslovanja, tako i za rast njihovog društvenog uticaja preduzeća. Tekst takođe nudi uvid u stanje sektora socijalnog preduzetništva u Srbiji, sa posebnim fokusom na finansijske potrebe socijalnih preduzeća. Ceo tekst dostupan je na sledećem linku.  

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (prethodno Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva) pokrenuta je 2010. godine od strane šest istaknutih organizacija civilnog društva, a njen glavni cilj je kreiranje podsticajnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva. Kroz svoj blog, Koalicija nudi uvid u svet socijalnog preduzetništva kroz prizmu socijalnih preduzetnika, organizacija koje im pružaju podrška i drugih značajnih aktera u sektoru. Ostali tekstovi na blogu dostupni su na sledećem linku.