Brisel, 9. decembar 2021. – 10 godina nakon Inicijative za socijalno preduzetništvo, Evropska komisija je predstavila Evropski akcioni plan za socijalnu ekonomiju. Akcioni plan je jedna od najznačajnijih akcija poslednjih godina koja ocrtava kako potencijal socijalne ekonomije može igrati ulogu u stvaranju radnih mesta i inkluzivnom i održivom rastu.

Zajedno sa ostalim akterima socijalne ekonomije iz cele Evrope, Smart Kolektiv je, zahvaljujući Euclid mreži, aktivno učestvovao u kreiranju akcionog plana, a samim tim i u razvoju politika EU sa uticajem na preduzetništvo, socijalnu inkluziju i razvoj poslovanja.

Za nas kao organizaciju sa snažnim fokusom na održivije i podsticajnije okruženje za socijalna preduzeća, ovo je važan dokument i korak za podršku razvoju socijalne ekonomije u Srbiji.

 

Više informacija potražite na ovom linku: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en