Mediteranski region, februar Direktor Smart Kolektiv-a i predsednik Euclid mreže, Neven Marinović, izabran je za jednog od ambasadora HubMed-a, nove aktivnosti ENISIE-a (Evropske mreže preduzeća za socijalnu integraciju) za izgradnju mediteranske mreže socijalnih inovatora.

HubMed je klaster hub-ova i socijalnih inovatora, pokrenut sa ciljem da istakne najbolje lokalne prakse i podstakne razmenu ideja, vizija i razgovora korisnih za stvaranje sinergije i saradnje. U duhu stvaranja i izgradnje zajednice mediteranskih socijalnih inovatora, odabrali su ambasadore iz različitih zemalja kao ljude koji su prepoznati po doprinosu razvoju ekosistema u svojim zemljama.