Beograd, 5. novembar 2021. – Forum za odgovorno poslovanje sproveo je godišnje istraživanje ,,Bolji biznis za bolje društvo’’ o ulaganjima poslovnog sektora u zajednicu tokom 2020. godine i odnosu velikih kompanija u Srbiji prema zajedinici i životnoj sredini u kojoj posluju.

Rezultati istraživanja pokazuju da je veliki procenat ulaganja, pre svega velikih kompanija, bio usmeren na podršku zdravstvenom sistemu i društveno ugroženom stanovništvu koji su najviše bili pogođeni pandemijom virusa Covid-19. Velika preduzeća koja su učestvovala u istraživanju realizovala su 481 donaciju pri čemu su za potrebe izazvane pandemijom donirala 178,603,212.39 dinara (46,7% od ukupnog doniranog iznosa), dok je ukupan iznos svih ostalih ulaganja bio 203,614,192.52 dinara (53.3% od ukupnog iznosa).

35 anketiranih kompanija uložilo je tokom prethodne godine u zajednicu ukupno 440,4 miliiona dinara. Novčana pomoć bila je najzastupljeniji vid podrške ovih kompanija (77% kompanija), ali preko 50 odsto je pomoć pružalo putem donacija u robi i uslugama, pri čemu je kod mikro i malih preduzeća ovaj vid podrške bio veći u odnosu na izdvojene novčane donacije.

Na institucionalnom nivou pomoć je najviše usmeravana na državne institucije, a zatim i nacionalne nevladine organizacije, fondacije i lokalne samouprave. Najzastupljenija polja ulaganja, pored zdravstva bila su i obrazovanje, kultura i umetnost, marginalizovane grupe, socijalno preduzetništvo, sport i zaština životne sredine, oblasti u koje su kompanije ulagale i prethodnih godina.

Ostali rezultati i ključni zaključci iz istraživanja vezani za doprinos malih i srednjih preduzeća zajedinici tokom 2020. biće predstavljeni na online konferenciji o društveno odgovornom poslovanju, CSR Forumu, 24. novembra, a ceo izveštaj sa rezultatima biće uskoro dostupan i na sajtu www.odgovornoposlovanje.rs.

Analizu je sproveo Forum za odgovorno poslovanje (FOP) u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira USAID, a realizuje Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a dodatno čine Trag Fondacija, Smart kolektiv, Catalyst Balkans, Forum za odgovorno poslovanje, Srpski filantropski forum i Privredna komora Srbije.