Onlajn događaj, 3. decembar  – Forum za odgovorno poslovanje organizovao je webinar i predstavio publikaciju ,,Bolji biznis za bolje društvo 2019/2020 ”, u kojoj je analiziran doprinos 38 kompanija lokalnoj zajednici tokom 2019. godine, kao i tokom krize izazvane koronavirusom.

Prema izveštaju, do kraja juna 2020. godine, kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom koronavirusa u Srbiji, anketirane kompanije donirale su ukupno 330 miliona dinara, od čega oko 95 miliona dinara čine donacije u proizvodima. Više od polovine donacija usmereno je zdravstvenim ustanovama, dok je ostatak uglavnom usmeren ka lokalnim samoupravama. U ovom periodu, kompanije su pružile i druge vidove podrške, kao što su javne kampanje i podrška malim preduzećima.

Tokom 2019. godine, anketirane kompanije su ili zadržale isti nivo ulaganja ili ga povisile u odnosu na prethodnu godinu. Oko 65% kompanija redovno doprinosi zajednici, dok ostale to čine po potrebi. Ukupna evidentirana vrednost donacija zajednici u 2019. godini iznosi oko 645 miliona dinara, sa doprinosom velikih kompanija, u proseku, od 30 miliona, srednjih sa 7 miliona dinara, a malih nešto više od milion dinara.

Iako primarno doprinose finansijski (85% kompanija), donacijom robe pomoglo je 80% kompanija, dok je 71% u programe podrške zajednici uključilo i svoje zaposlene koji su delili znanje i veštine. Od 38 kompanija, šest kompanija je pružalo pro bono usluge.

Glavne nalaze ovogodišnje analize zvanično su predstavili predsednik Foruma, Dejan Turk (Vip Mobile), potpredsednik Foruma, Predrag Mihajlović (OTP banka), članice Upravnog odbora Tijana Koprivica (Delta holding) i Nina Elezović (Coca-Cola HBC), izvršni direktor Foruma, Neven Marinović i Jelena Avramović ispred USAID-a.

Kompletan izveštaj je dostupan na sledećem linku.

Analizu je sproveo Forum za odgovorno poslovanje (FOP) u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira USAID, a realizuje Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a dodatno čine Trag Fondacija, Smart kolektiv, Catalyst Balkans, Forum za odgovorno poslovanje, Srpski filantropski forum i Privredna komora Srbije.