Direktor Smart Kolektiva, Neven Marinović, moderirao je panel diskusiju “Korporativna odgovornost, empatično liderstvo i filantropija” koja je održana 8. marta na Kopaonik biznis forumu. O tome da li je društveno odgovorno poslovanje samo PR ili postoje dugoročni interesi razgovarali su Tisa Čaušević, menadžerka za javne i regulatorne poslove Coca-Cola HBC Srbija, Milena Đorić Gudurić, regionalni marketing menadžer za tržišta Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine  u kompaniji Mastercard, Jovan Purar, direktor društva i direktor sektora pravnih i opštih poslova u MK Grupi i Ana Koešal, izvršna direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.

Tokom diskusije, učesnici su se složili da društveno odgovorno poslovanje (CSR) sve više postaje neraskidiv deo poslovanja i biznis prakse, ne samo zbog reputacije kompanija, već i zbog očekivanja svih aktera, kupaca, klijenata, zaposlenih i same zajednice. Pored toga, sve su veći izazovi kojima smo okruženi kao što su klimatske promene, nejednakost i inkluzija, svest o njima je prisutna i kompanije ne mogu da ih ignorišu. Milena Đorić Gudurić iz kompanije Mastercard rekla je da „nema dugoročno uspešnih kompanija u neuspešnom društvu“ i istakla „vodimo se filozofijom da poslujemo dobro, čineći dobro.“  

Partnerstvo ima kjučnu ulogu za rešavanje ovih izazova, fondacije i organizacije civilnog sektora imaju veštine i direktan kontakt u radu sa korisnicima na terenu, dok kompanije imaju resurse i znanja i njihova saradnja je neophodna, zaključili su panelisti. Takođe su se složili da je potrebno učešće svih aktera, uključujući i državu koja je važan faktor u promociji i stimulisanju održivog poslovanja, kao i medije koji mogu da podstiču kompanije da posluju bolje, kao i da prenose dobre priče.  

„Dobro je i važno da privatni sektor bude pokretač promena i da, u saradnji sa državnim institucijama, lokalnim zajednicama, partnerima aktivno utiče na pronalaženje rešenja ne samo za izazove, već i za kontinuiran napredak i razvoj”, izjavio je Jovan Purar iz MK Group. Ana Koešal, izvršna direktorka, Fondacija Ana i Vlade Divac istakla je značaj partnerstva svih ključnih javnosti, kao i da mediji imaju veoma važnu ulogu. 

Kada je budućnost društveno odgovornog poslovanja u pitanju, ono zavisi i od delimične regulacije ove oblasti, pre svega od strane EU, kao i u inkorporiranju ciljeva održivog razvoja u biznis strategije i ciljeve, zaključili su panelisti.