31. jul 2017. – Forum za odgovorno poslovanje, Delhaize Srbija i Smart kolektiv pozivaju socijalne preduzetnike i socijalne preduzetnice da se prijave za učešće u projektu „Odgovorno za društvo“. Cilj projekta je da se podrže socijalna preduzeća da unaprede svoje predstavljanje na tržištu.

Šta vas očekuje na Projektu „Odgovorno za društvo“?

Tokom perioda septembar-decembar 2017. godine, 10 odabranih socijalnih preduzeća imaće mogućnost da: razvija kapacitete za predstavljanje na tržištu, stekne znanje o procedurama za ulazak u lance nabavke kompanija i maloprodajne objekte, prezentuje svoje proizvode/usluge kompaniji uz mogućnost buduće saradnje sa Delhaize Serbia.

Ko može da učestvuje?

Pravna lica koja kroz svoje poslovanje ostvaruju pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu: radno angažuju osobe iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa; reinvestiraju najveći deo dobiti u rešavanje društvenih, ekonomskih i ekoloških problema i/ili obezbeđuju socijalne usluge ranjivim kategorijama stanovništva.

Socijalna preduzeća koja imaju razvijen proizvod i/ili uslugu koja se nalazi na tržištu.

Socijalna preduzeća koja vide mogućnosti za rast i razvoj kroz ovaj Projekat.

Kako se prijaviti?

Pošaljite nam prijavu na email adresu kancelarija@odgovornoposlovanje.rs do nedelje 20.8.2017 u 23:59 časova.

Prijava treba da obuhvata:

  1. Popunjen formular koji možete preuzeti ovde;
  2. Kratku PowerPoint prezentaciju (maksimum 10 slajdova) u kojoj ćete odgovoriti na pitanja:

Koji uticaj vaše preduzeće ima na lokalnu zajednicu? Koji su vaši proizvodi/usluge? Kako vidite moguću saradnju sa Delhaize Serbia kroz ovaj projekat? Kako vidite budućnost vašeg socijalnog preduzeća;

  1. Dodatna dokumentacija – kopija rešenja o upisu u Agenciju za privredne registre.

Planirane aktivnosti za socijalna preduzeća u okviru projekta:

10 odabranih socijalnih preduzeća za učešće u Projektu će biti obavešteni do 04.09.2017.

U saradnji sa ekspertima iz kompanije Delhaize Serbia, odabrana socijalna preduzeća će proći kroz sledeće korake:

  1. Prepoznavanje potreba socijalnih preduzeća
  2. Učešće na treninzima za razvijanje kapaciteta socijalnih preduzeća koje drže zaposleni u kompaniji
  3. Konsultacije i prezentaciju proizvoda/usluga sa zaposlenima iz kompanije
  4. Mentorska podrška od strane kompanije za jedno socijalno preduzeće
  5. Mogućnost saradnje sa Delhaize Serbia