Rezime

Atfield Technologies je kompanija osnovana sa ciljem da osigura održivost poljoprivrede kroz primenu mikroklimatskih podataka. Naš senzorsko-softverski proizvod za vinogradarstvo: winessense, omogućava donošenje odluka i preduzimanje akcija na osnovu stvarnih mikroklimatskih podataka interpretiranih iz perspective vinove loze. Korisnici imaju direktne operativne poslovne uštede, pre svega kroz izbacivanje nepotrebnih tretmana u zaštiti vinove loze i smanjenje potrebe za nadzorom stanja u vinogradima. Trenutni fokus u poslovanju je na uključivanju novih korisnika. Do sada je ostvarena saradnja i prisustvo na četiri tržišta na 2 kontinenta (Srbija, BiH, SAD i UK). Imamo odobren patent u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Društveni problem i rešenje

Poljoprivreda, kao osnova ljudske egzistencije, uglavnom, funkcioniše po principu unapred definisanih procedura uz minimizacije svakog rizika u svakom trenutku. To znači da se resursi ne štede ni na koji način. Ovo je posledica donošenja odluka na bazi iskustva i očekivanja. Uz dinamiku klime u poslednjim godinama ovakav pristup je neodrživ. Naš proizvod za vinogradarstvo winessense, omogućava donošenje odluka i preduzimanje akcija na osnovu stvarnih mikroklimatskih podatka interpretiranih iz perspektive vinove loze. Senzorsko-softverski proizvod koji smo razvili predstavlja osnovu buduće održive i digitalne poljoprivrede zasnovane na praktičnim mikroklimatskim podacima, često nazvane svesnom poljoprivredom. Naš proizvod direktno smanjuje potrebu za hemijskom zaštitom vinogradai upotrebu vode, a poboljšava ugljenički otisak i utiče na zdravlje zemlje, okruženja i proizvoda.

Biznis model

Naš proizvod je digitalni sistem za praćenje mikroklimata u vinogradima. Proizvod se sastoji od uređaja, tj. senzora i softvera za vinogradarstvo. Za razliku od sličnih rešenja koja mere podatke u jednoj tački i van zasada dok istovremeno prepuštaju krajnjim korisnicima da tumače podatke, naš proizvod je drugačiji. Podatke sakupljamo u više tačaka, profilišemo mikroklimatske razlike, dok tumačene podatke činimo dostupnima korisnicima u svakom trenutku putem mobilne aplikacije. Proizvod prodajemo direktno, kroz stalnu komunikaciju i podršku kupcima, biznis model je zasnovan na početnoj investiciji u senzore i pretplati na korišćenje softvera, a sve u funkciji površine zasada pod našim proizvodom. Ključni poslovni cilj u naredne tri godine je da se poveća obim prodaje winessense proizvoda 5 do 8 puta i isto toliko puta i poveća naš društveni uticaj. To ćemo ostvariti jačanjem pozicije na već postojećim tržištima i otvaranjem jednog do dva nova veća tržišta u okolini.

Organizacija i tim

Osnivači su fizička lica, Srđan Tadić, Slobodan Milojević, Milan Vukajlović, Ethan Mayers i Vukašin Pejović. Odluke se donose na skupštini društva većinom glasova vlasnika. Firmom operativno odnosno izvršno upravlja direktor uz blisku i konstantu komunikaciju sa svim ostalim članovima tima. Tim se sastoji od 10 stalno zaposlenihi 3 povremena spoljna saradnika.

Plan za dalji razvoj

Ključni poslovni cilj je povećati obim prodaje winessense proizvoda 5 do 8 puta. To ćemo ostvariti jačanjem pozicije na već postojećim tržištima i otvaranjem jednog do dva nova veća tržišta (Rumunija, Hrvatska ili Mađarska). Uz pojačavanje trenda organske i održive poljoprivredne proizvodnje i uz značaj vinogradarstva na ovim tržištima projekcije su u potpunosti ostvarive. Planirano je uvećanje prodaje iz godine u godinu od 2-3 puta i tome odgovara rast prihoda. Prodaja našeg rešenja uključuje plaćanje robe i pretplate na softver, te je vrednost svakog kupca značajno povećana kroz model stalne pretplate.

Finansije

Potrebna investicija

Rast ćemo finansirati iz svih dostupnih izvora. Primarni su sopstveni finansijski izvori. Drugi adekvatni izvori finansiranja će biti primarno iskorišćeni za pristup novim tržištima i zaštitu intelektualne svojine (patent). Poželjna investicija je vlasničko finansiranje, strateško partnerstvo ili pozajmica bez posebnih zadržanih prava. Investicija će pomoći da ubrzamo rast i povećamo društveni uticaj.

Više informacija:

Vukašin Pejović

vukasin@atfield.tech

www.atfield.tech

linkedin.com/company/atfield-tech