Klijent: CARE International, Balkans
Period implementacije: 2011-
Cilj kampanje: Edukacija mladih o seksualnom i reproduktivnom zdravlju
Ciljna grupa: Mladići uzrasta 13-19 godina sa teritorije BiH, Hrvatske, Kosova i Srbije.
Kreativni tim: Bojana Lazić, Minja Bogavac, Vjeko Sumic, Aleksandar Savić

Pazi sex je edukativna kampanja, namena mladim ljudima koji stupaju u prve seksualne odnose.

Glavni kanal kampanje jewebsajt  www.pazisex.net, čiji je cilj da mladima ponudi relevantne informacije predstavljene na atraktivan, prikladan i zanimljiv način. Ovaj edukativni sajt, kao i čitavu kampanju “Budi muško”, razvio je Smart kolektiv koristeći participativnu metodologiju.

Pazi sex sajt

Pazi sex sajt

Sadržaje na sajtu razvili su psiholozi u saradnji sa regionalnom mrežom vršnjačkih edukatora koji drže radionice za mlade u okviru programa Inicijativa Mladića (Young Man Initiative), čiji je deo i kampanja “Budi muško”. Značajnu ulogu u razvoju kampanje imali su mladići koji su učestovali u procesu i kao članovi kreativnog tima i kao fokus grupa. Uz njihovu pomoć razvijen je koncept sajta, osmišljena su kreativna rešenja i definisani sadržaji koji će interesovati njihove vršnjake.