Politika Privatnosti

Stupa na snagu: 25. maj 2018.

Smart Kolektiv je posvećen zaštiti podataka o ličnosti. Ova politika privatnosti ima za cilj da vam objasni koje informacije prikupljamo, zašto ih prikupljamo i kako možete da ih ažurirate, da upravljate njima, i da ih brišete.

Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti

Ovo obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti se odnosi na bilo koju web lokaciju, aplikaciju, uslugu ili alat (zajedno „Servise“) gde se upućuje na ovo obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti, bez obzira kako im pristupate ili ih koristite, uključujući i putem mobilnih uređaja.

Ovo obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti možemo izmeniti u bilo kom trenutku tako što ćemo objaviti izmenjenu verziju na ovoj stranici, uključujući i datum stupanja na snagu izmenjene verzije. Obavestićemo vas o bilo kakvoj promeni ovog obaveštenja o zaštiti podataka o ličnosti putem putem e-pošte.

Podaci o ličnosti koje sakupljamo

Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, a na osnovu koje je moguće identifikovati o kojoj tačno se osobi radi, uključjući i e-mail adrese. Ličnim podacima ne smatraju se oni podaci koji uključuju informacije koje su anonimizovane ili izmenjene tako da se više ne mogu koristiti za identifikaciju određenog fizičkog lica, bilo u kombinaciji sa drugim informacijama ili na drugi način.

Lične podatke sakupljamo od vas samo kada koristite naše Servise.

Sakupljamo lične podatke od vas i bilo kog uređaja koje koristite kada: koristite naše servise, registrujete vaš nalog, pružite nam informacije preko web forme, ažurirate ili dodate informacije na svoj nalog, učestvujete u pisanju putem komentara ili kada na drugi način komunicirate sa nama.

Neki od ovih ličnih podataka, poput onih koji je ostavljate prilikom registracije, su neophodni za zasnivanje i potvrđivanje uslova o korišćenju naših Servisa. Obezbeđivanje svih drugih ličnih podataka je dobrovoljno.

Lične informacije koje nam dajete kada koristite naše Servise:

– Ime i prezime
– E-mail adresa
– Broj telefona (opciono)
– Adresa (opciono)

Takođe možete nam dati i druge informacije putem web forme.

Automatsko prikupljanje ličnih podataka

Sakupljamo informacije o vašoj interakciji sa našim servisima i vašim načinima komunikacije sa nama. Ovo su informacije koje primamo od uređaja (uključujući i mobilne uređaje) koje koristite kada pristupate našem portalu. Ove informacije mogu uključivati sledeće:

– Datum i vreme pristupa
– IP adresa korisnika
– Ime provajdera
– Vrsta pretraživača

Naši sajtovi ne koriste Cookies i slične tehnologije.

Svrha obrade ličnih podataka

Koristimo vaše lične podatke da pružamo i unapređujemo naše Servise, kako bismo vam pružili naše usluge, da bismo ispunili našu zakonsku obavezu, zaštitili vaše interese ili za javno dobro.

Imate pravo da povučete vašu saglasnost u bilo kom trenutku.

Pristup i brisanje vaših ličnih podataka

Poštujemo zakonsko pravo koje imate za pristup, izmenu ili brisanje vaših ličnih podataka.

Imate pravo da znate koje lične podatke vodimo o vama, o čemu ćemo vas obavestiti na zahtev.

Ako su vaši lični podaci netačni ili nepotpuni, imate pravo da nas zamolite da ga ažuriramo.

Imate pravo na prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka.

Možete da zatražite da prestanemo sa obradom nekih ili svih vaših ličnih podataka, kao i da povučete saglasnost za upotrebu ili obelodanjivanje vaših ličnih podataka.

Ustupanje podataka trećim stranama

Podaci se ne ustupaju, niti prosleđuju trećim stranama, osim u sledećim slučajevima:

– za potrebe primene zakona, pravnih postupaka, kao i zakonom ovlašćenih lica
– da bismo ispunili naše zakonske obaveze, ispunili Uslove o korišćenju Servisa, ili radi zaštite nečijih prava, imovine ili sigurnosti.

Rok čuvanja

Zadržavamo vaše lične informacije koliko god je to potrebno za pružanje Servisa.
Nakon prestanka potrebe da zadržavamo i čuvamo vaše lične informacije mi ćemo ih se rešiti na siguran način u skladu sa zakonskim preporukama i obavezama.

Zaštita vaših ličnih podataka

Pored uslova definisanih u ovom obaveštenju, Smart kolektiv poseduje skup internih procedura u skladu sa preporukama o upravljanju, obradi i zaštiti podataka o ličnosti. Zaposleni su u obavezi da na adekvatan način zaštite vaše lične informacije i da pruže dodatne informacije o tome kako možete da ostvarite svoja prava preko Poverenika o zaštiti podataka o ličnosti ili suda.