Projekat za unapređenje okvira za davanje, finansira USAID, a realizuje Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Koaliciju za dobročinstvo dodatno čine Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. Fondacija Ana i Vlade Divac će zajedno sa ovim vodećim organizacijama koje rade na razvoju filantropije u Srbiji blisko sarađivati sa svim relevantinim akterima, uključujući ministarstva i državne institucije, kako bi unapredila i osnažila filantropski ekosistem u Srbiji i podigla nivo solidarnosti i davanja u Srbiji. Fondacija Ana i Vlade Divac će sa partnerima raditi na produbljivanju međusektorskih partnerstava, promociji kulture davanja, razvoju filantropske infrastrukture i unapređenju pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja.

Ciljevi Projekta za unapređenje okvira za davanje su:

  • Jačanje filantropske infrastrukture koja može da doprinese održivom rastu filantropskih davanja i razvoju međusektorskih partnerstava
  • Unapređivanje pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja od strane pojedinaca i kompanija
  • Promocija dobročinstva, kulture davanja i transparentnosti među građanima i građankama Republike Srbije, kompanijama, dijasporom i neprofitnim organizacijama

Kroz projekat biće predstavljeni najbolje modele i konkretne preporuke, zasnovane na analizama i istraživanjima, a u pravcu daljeg razvoja filantropije u Srbiji.