S ciljem da doprinese jačanju kapaciteta OCD i socijalnih preduzeća da pokrenu održive socio-preduzetničke ideje, Smart kolektiv od 2010. godine organizuje treninge za razvoj biznis ideje i biznis plana namenjen svima koji žele da pokrenu socijalno preduzeće u Srbiji.

Pokretanje socijalnog preduzeća, koje pored tržišnih ima i dodatne, društvene ciljeve, i to u okruženju koje nije podsticajno što je slučaj u našoj zemlji, predstavlja veliki izazov, naročito ako se uzme u obzir da ga u Srbiji najčešće pokreću oni kojima je prvobitni pokretač socijalni cilj, a koji nemaju neophodne preduzetničke veštine. Za uspeh svakog biznisa neophodno je dobro razviti ideju i biznis plan, koji podrazumeva odgovore na sva pitanja vezana za proizvod ili uslugu, distribuciju, prodaju, kupce, zaposlene, promociju, finansije, upravljanje preduzećem i slično. Socijalnim preduzećima u Srbiji, koja su često u međuzoni između biznisa i OCD ili su hibridne organizacije koje se finansiraju i na tržištu i od donatora, najčešće nedostaju veštine i znanja neophodna za kreiranje plana poslovnog razvoja. Smart kolektiv je iskoristio iskustvo i znanje stečeno tokom projekta realizovanog sa British Councilom, na osnovu kojeg smo nastavili da razvijamo metodologiju treninga za socijalna preduzeća. Iskaknuta karakteristika ovog treninga je da on predstavlja proces, tokom kojeg socijalni preduzetnici u nekoliko koraka i radionica prolaze kroz delove biznis plana i paralelno rade na njegovom razvoju. Ceo proces traje oko dva meseca, a rezultat je da učesnici treninga izlaze sa gotovim biznis planom u čijem razvoju su sve vreme imali podršku trenera, eksperata i drugih učesnika.