Održana proširena sednica Saveta za DOP Privredne komore Srbije

Beograd, 28. februar 2019.Predstavnici kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje učestvovali su na proširenoj sednica Saveta za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije, radi uključivanja u dijalog u vezi sa identifikacijom prepreka na koje se nailazi prilikom doniranja robe i usluga za opšte dobro.

Sastanku su prisustvovali i Neven Marinović ispred Smart kolektiva i Milica Mišković ispred Kancelarije Foruma za odgovorno poslovanje.

Među nekim od pitanja koja je Forum za odgovorno poslovanje identifikovao kao značajna za dalji razvoj filantropije i društveno odgovornog poslovanje, nalaze se stimulativniji propisi za osnivanje korporativnih fondacija, prepoznavanje i vrednovanje volontiranja u zajednici, usvajanje preporuka o nefinansijskom izveštavanju u cilju poboljšanja transparetnosti, veće uključivanje i osnaživanje malih i srednjih preduzeća, kao i  iniciranje izrade Strategije društveno odgovornog poslovanja kako bi se na sveobuhvatan i sistematski način obuhvatila kompleksna pitanja u vezi sa ovom oblašću.

Marina Savić, ispred kompanije Atlantik grupa, koja je i jedan od osnivača Foruma za odgovorno poslovanje, predstavila je iskustva kompanije prilikom doniranja.

Događaj je realizovan kao deo Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji finansira USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Koaliciju čine Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

Kliknite ovde za više informacija.