Smart Kolektiv

SmartSeparator

Smart kolektiv je nezavisna, neprofitna organizacija osnovana 2003. godine u Beogradu. Pionir je promovisanja koncepta društveno odgovornog poslovanja i razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Polazeći od ideje povezivanja biznisa i društva, Smart kolektiv nalazi načine da se iskustva i logika biznisa primene u rešavanju društvenih problema, pomaže kompanijama da artikulisano i strateški sarađuju sa zajednicom, a raznim društvenim grupama da zainteresuju poslovni svet za svoje potrebe i inicijative i postanu inovativnije, efikasnije i održivije. Naši direktni korisnici su organizacije civilnog društva kojima pomažemo da nađu partnere u poslovnom sektoru i razviju održive izvore finansiranja, socijalna preduzeća i preduzetnici kojima pomažemo da postanu održivi i konkurentni, kompanije kojima pomažemo da razvijaju CSR programe i mladi kojima pomažemo da pokrenu biznise i da uspešno posluju.

Naša misija

SmartSeparator

Naša misija je da doprinesemo pozitivnim društvenim promenama povezujući kompanije i organizacije civilnog društva, pomažući kompanijama da usvoje društvene vrednosti, a organizacijama da razvijaju poslovne veštine, inovativnost i održivost.

Naša vizija

SmartSeparator

Naša vizija je društvo u kojem smo kao pojedinci i kao društvene grupe svesni činjenice da delimo odgovornost za razvoj u kojem svi sektori sarađuju, razmenjuju znanja i resurse i u kojem kroz aktivnu saradnju zajedno tražimo nova i inoviramo postojeća rešenja.