Publikacija ističe brojne benefite korporativnog volontiranja, pruža niz korisnih saveta o pokretanju programa volontiranja u kompaniji i predstavlja studije slučaja kompanija dobitnica Nagrade za korporativno volontiranje. Namenjena je predstavnicima kompanija kao inicijatorima volonterskih akcija i predstavnicima organizacija civilnog društva i javnih ustanova kao njihovim glavnim korisnicima.

Publikaciju možete preuzeti ovde.