U Srbiji ne postoji mehanizam na osnovu koga bi se identifikovala ukupna suma davanja korporativnog sektora za opštekorisne svrhe i na osnovu toga uradila ekonomska analiza uticaja poreskih rešenja u ovoj oblasti. Cilj Analize bio je da pruži pregled zakonskih mera koje uređuju oblast korporativnih davanja i definiše konkretne preporuke za njihovo bolje usklađivanje sa situacijom koja postoji u praksi.

Analizu možete preuzeti ovde.