Budući da očuvanje životne sredine predstavlja ključan aspekt društveno odgovornog poslovanja, Forum poslovnih lidera (sada Forum za odgovorno poslovanje), pokrenuo je inicijativu 5do12, čiji je cilj da udruživanjem znanja i resursa doprinese neophodnom preokretu u pristupu prirodi i resursima kako bi se sprečile katastrofalne posledice klimatskih promena sa kojima se suočavamo.

Publikaciju možete preuzeti ovde.