Publikacija predstavlja stanje, slabosti i potencijale za saradnju biznisa i nevladinog sektora u Srbiji sa ciljem da podstakne dijalog i povezivanje ova dva sektora. Smart kolektiv je pripremio ovu publikaciju i okviru projekta Biznis&NVO, čiji je cilj bio da kreira i podigne nivo svesti o društveno odgovornom poslovanju i međusektorskim partnerstvima.

Publikaciju možete preuzeti ovde.