Predstavljamo rezultate Programa podrške preduzećima koja imaju pozitivan uticaj na mlade. Program podrške je sproveden uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i bio je usmeren na pružanje podrške socijalnim preduzećima koja zapošljavaju mlade uzrasta 18-35 godina, zapošljavaju i radno angažuju mlade iz ranjivih grupa ili doprinose zapošljavanju mladih kroz svoje aktivnosti. U programu je učestvovalo 20 socijalnih preduzeća, koja su tokom 2018. godine dobila stručnu konsultantsku podršku i podršku u vidu opreme.

Priručnik možete preuzeti na sledećem linku.