Forum za odgovorno poslovanje spreman da nastavi sa brojnim aktivnostima

Beograd, 05. februar 2019. – U prostorijama kompanije Nordeus, održan je prvi sastanak članica Foruma za odgovorno poslovanje u ovoj godini.

U uvodnom delu sastanka, kompanija Lidl Srbija predstavila je aplikaciju za članstvo, te je jednoglasnom odlukom prisutnih predstavnika kompanija članica postala trideset prva članica Foruma za odgovorno poslovanje.

U drugom delu sastanka bilo reči o kalendaru aktivnosti za 2019., a prisutne članice su najavile aktivnosti i prioritete u tekućoj godini. Tokom 2019. godine, u fokusu će biti podrška mladima, i aktivno uključenje  što većeg broja malih i srednjih preduzeća u društveno odgovorne inicijative.

Forum za odgovorno poslovanje je mreža vodećih kompanija koje doprinose razvoju zajednice, podstičući razvoj društveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajnih i stabilnih društveno odgovornih praksi u poslovnom sektoru. Forum predstavlja platformu koja povezuje lidere iz poslovnog sveta s predstavnicima drugih delova društva, podstičući time međusektorski dijalog, saradnju i razmenu dobrih iskustava.