EVPA obeležila 15 godina rada sveobuhvatinim izveštajem “15 Years of Impact – Taking Stock and Looking Ahead”

Beograd, 26. decembar 2019. – Evropska asocijacija za preduzetničku filantropiju (European Venture Philanthropy Association), čiji je Smart kolektiv član, obeležila je petnaest godina rada na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji, organizovanoj 6. i 7. novembra u Hagu. Istim povodom, EVPA predstavila je i svoj jubilarni, sveobuhvatni izveštaj sa sumiranim rezultatima i postignućima tokom proteklih petnaest godina rada asocijacije.

U okviru izveštaja “15 Years of Impact – Taking Stock and Looking Ahead”, EVPA je predstavila i Povelju za investitore (Charter for Investors)  koja definiše 10 principa rada za sve one koji žele da postanu deo zajednice koja investira u inicijative sa društvenim uticajem. Pridružite se pokretu – pogledajte i potpišite povelju putem sledećeg linka.

Evropsko udruženje za preduzetničku filantropiju (EVPA) je zajednica organizacija koje dele istu viziju i zajednički cilj: stvaranje pozitivnog društvenog kroz investiranje u biznise i projekte koji imaju jasan društveni uticaj. Smart kolektiv aktivno učestvuje u radu mreže od 2015.godine i kao članica mreže, imamo pristup znanju, resursima i iskustvu preko 60 članova mreže.Zahvaljujući podršci EVPA, Smart je 2019.godine lansirao Fond za razvoj imakt ekonomije u Srbiji.

Izveštaj 15 Years of Impact – Taking Stock and Looking Ahead” možete preuzeti sa ovog linka.