S ciljem da doprinese održivosti socijalnih preduzeća, Smart kolektiv od 2010. godine sprovodi programe jačanja kapaciteta socijalnih preduzeća, koji im pomažu da kreiraju i sprovedu adekvatne razvojne planove i ostvare neophodne promene u svom poslovanju. Programi su namenjeni socijalnim preduzećima u ranim i zrelim fazama razvoja i kombinuju nekoliko nivoa podrške: edukaciju, mentorstva, pristup tržištu, povezivanje sa kompanijama i pristup finansiranju. Programi se sprovode u saradnji sa partnerima iz privatnog sektora i međunarodnim donatorima.

Mentorski program Fondacije Hajnrih-Bel i Smart kolektiva za socijalna preduzeća

Beograd, 27. oktobar 2017. – 6-mesečni program mentorske podrške za socijalna preduzeća koji implementiraju Fondacija […]

Ideja za bolje sutra 2017/2018

Program Ideja za bolje sutra Smart kolektiv realizuje u partnerstvu sa UniCredit Bankom, UniCredit Fondacijom […]

Strateške komunikacije za socijalna preduzeća i OCD

U saradnji sa Hajnrih Bel Fondacijom, Smart kolektiv je tokom maja i juna organizovao niz […]

Radionica o investiranju u socijalna preduzeća i društvenom uticaju

U okviru projekta “Finansiranje društvenih preduzeća u Srbiji – izgradnja partnerstava i modela održivog razvoja […]

Smart Akademija

Smart Akademija je program kreiran 2015. godine s ciljem da pomogne organizacijama da razviju i […]