Biznis po meri čoveka

Program podrške za socijalna preduzeća koja zapošljavaju mlade sproveden je u saradnji sa Smart kolektivom, i tokom jedne godine pružio je podršku razvoju 20 socijalnih preduzeća i kao rezultat stvorio zaposlenje za 81 mladi. Od tog broja, njih 42 pripadaju nekoj ranjivoj grupi kao što su mladi Romi, mladi sa invaliditetom itd. Učesnici su naglasili da su tokom programa povećali svoje znanje i kapacitete za skaliranje poslovanja, a 100% preduzeća bi program preporučilo program drugim socijalnim preduzećima. Kompletni rezultati predstavljeni su u promotivnoj brošuri koja je dostupna na sledećem linku.

Projekat nemačke razvojne saradnje Podsticanje zapošljavanja mladih sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva privrede. Projekat je započet 2015. godine i završava se 2019. godine. Glavni cilj projekta je da se mladim ljudima pruži podrška da se bolje pozicioniraju na tržištu rada, da se zaposle ili da pokrenu sopstveni posao. Aktivnosti projekta su usmerene na sprovođenje novih i unapređenih aktivnih mera zapošljavanja mladih u saradnji sa par – tnerima na lokalu, na podršku socijalnim preduzećima da unaprede svoje kapacitete i zaposle mlade iz osetljivih grupa, na reintegraciju mladih povratnika i Roma, kao i na izgradnju kapaciteta institucija, organizacija, habova, nevladinih organizacija koje podstiču zapošljavanje mladih.