Konkurs za prijavu preduzeća na “Program za održive biznise 2022” uspešno je zatvoren sa pristiglim aplikacijama iz preduzeća sa jakim društvenim i ekološkim uticajem. Trenutno je u toku prvi nivo selekcije koji podrazumeva ocenjivanje pristiglih prijava od strane evaluacione komisije. Kandidati koji su prošli u uži krug biće pozvani posle 5. maja na intervju, na osnovu čega će biti napravljen finalni izbor učesnika. Preduzeća koja uđu u uži krug biće zamoljena da dostave dodatna dokumenta u cilju provere dostavljenih informacija i dalje evaluacije. Preduzeća sa najvećim potencijalom za dalji razvoj poslovanja i društvenog uticaja imaće priliku da apliciraju za inovativan finansijski instrument – beskamatnu pozajmicu u vrednosti do 50.000,00 EUR. Učesnici programa će zajedno sa timom iskusnih biznis mentora, preduzetnika i investitora tokom pet meseci programa raditi na strategiji biznis razvoja i pripremi za impakt investicije u zemlji i inostranstvu. 

Kroz intenzivan program interaktivnih radionica i 1-na-1 mentorstva, preduzeća će analizirati i unaprediti svoj biznis model, razviti finansijske projekcije poslovanja, izveštaje o društvenom uticaju i prezentacije za domaće i strane impakt investitore. Preduzeća će imati priliku da se povežu i razviju saradnju sa drugim organizacijama, preduzećima i kompanijama u Srbiji, koje posluju odgovorno prema zajednici i životnoj sredini. Imajući u vidu da je Smart Kolektiv deo vodećih Evropskih i svetskih mreža koje okupljaju impakt investitore i organizacije koje podržavaju rast i razvoj ekonomije sa društvenim uticajem, preduzeća će imati jedinstvenu priliku da se predstave domaćim i stranim investitorima. Preduzeća će dobiti podršku da unaprede merenje i komuniciranje svog društvenog uticaja u skladu sa međunarodno priznatim metodologijama i ciljevima održivog razvoja.  

Program za održive biznise deo je petogodišnje strategije i programa Smart Impakt Fond – Fond za razvoj održive ekonomije. Fond nastoji da pruži dugoročnu stručnu i finansijsku podršku preduzećima u različitim fazama razvoja i da na taj način doprinese razvoju ekonomije sa pozitivnim društvenim uticajem. Program će do 2024.godine  investirati oko pola miliona evra u inicijative i preduzeća koja doprinose održivim i pozitivnim promenama u svojim zajednicama. 

Program za održive biznise se sprovodi zahvaljujući podršci: EFSE Entrepreneurship Academy – EFSE Preduzetničke akademije, Fondacije za otvoreno društvo i Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Smart Impakt Fond je 2019. godine pokrenuo Smart kolektiv uz podršku EVPA – Evropske Asocijacije za preduzetničku filantropiju i Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji je bio finansiran od strane USAID-a, a koji je sprovela Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. 

Više informacija o programu možete pronaći na našem sajtu www.smartkolektiv.org.