Beograd, 1. novembar – Uputstvo za ostvarivanje poreskih olakšica za donatore objavljeno je na web stranici Poreske uprave Republike Srbije, što je jedan od rezultata rada Saveta za filantropiju i projekta Unapređenje okvira za davanje, koji finansira USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo.

Upustvo sadrži primere i objašnjenja o vrstama odbitnih troškova donacija u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, kao i objašnjenja o načinu dokumentovanja takvih troškova.

Uputstvu se može pristupiti putem sledećeg linka (dostupno samo na srpskom jeziku).