U okviru projekta “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”, Forum mladih sa invaliditetom (FMI) sproveo je niz treninga za zaposlene u velikim kompanijama ističući važnost inkluzivnog radnog okruženja za kompaniju, zaposlene i celu zajednicu.  

Tokom februara i marta ove godine, FMI je organizovao treninge na temu zapošljavanja osoba sa invaliditetom za zaposlene u Unicredit Banci, Beogradskom Aerodromu, Mercatoru, Banka Intesi i Erste Banci. Svi učesnici su imali prilike da se upoznaju sa inkluzivnim procedurama i primerima dobre prakse u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Treninzi su obuhvatali edukaciju zaposlenih o institucionalnom okviru i pravima osoba sa invaliditetom, kao i o upotrebi pravilne terminologije. 

Ovi treninzi imali su za cilj i da naglase značaj uloge kompanija u izgradnji inkluzivnijeg društva u kom svi pojedinci imaju jednake šanse.   

Treninzi su sprovedeni u okviru projekta „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) a sprovode Forum mladih sa invaliditetom, Caritas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom.