Fruška gora, 20 – 23. april 2021 – Direktor Smart Kolektiv-a Neven Marinović i menadžerka programa Neda Stanković održali su obuke za treću grupu mladih zainteresovanih za pokretanje sopstvenog biznisa u Srbiji u okviru projekta Yourjob koji Caritas Austrija sprovodi u saradnji sa Caritas organizacijama iz regiona. Dvadeset troje mladih iz Aleksinca, Zrenjanina, Iriga i Rume imalo je priliku da tokom ove četvorodnevne obuke razvije veštine i stekne nova znanja o pokretanju i vođenju sopstvenog (socijalnog) biznisa. Učesnici su imali priliku da čuju i iskusne preduzetnike – Dragana Kovačevića, osnivača Zequester-a i Mariju Radojčić, uspešnu preduzetnicu i pokretačicu mnogih preduzetničkih događaja kao što su Business Cafe, Trg preduzetništva i Novosadski noćni bazar.

Osnovna ideja projekta Yourjob je osnaživanje mladih na Balkanu pružanjem prilika za povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada. Projekat finansijski podržava Austrijska razvojna agencija.