Bogatić, 18. jun 2021 – Predstavnici Smart Kolektiva učestvovali su na završnoj konferenciji projekta „Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za borbu protiv socijalne isključivosti i siromaštva“. Tokom konferencije predstavili su iskustvo Smart Kolektiva u pružanju podrške socijalnim preduzećima i razgovarali o socijalnom preduzetništvu iz evropske perspektive, kao i kako zajedničkom saradnjom sa ostalim sektorima možemo da podržimo razvoj ovog vida preduzetništva. Događaj je održan u Avliji održivog razvoja u Bogatiću, a organizator konferencije bio je Caritas Šabac.

Projekat „Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva“ koji  partnerski realizuju Caritas Šabac, opština Bogatić i konzorcijum socijalnih kooperativa C.O.S.M. iz Italije, trajao je dve i po godine. Kroz 10 različitih obuka za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom ukupno 60 polaznika dobilo je priliku da stekne određena znanja i kompetencije uz pomoć kojih će lakše doći do zaposlenja, što je i bio najvažniji cilj projekta.