Brisel, 14-15. septembar 2016Šesti sastanak stejkholdera Evropske alijanse za stručne prakse (EAfA) održan je 15. septembra, sa oko 90 učesnika. Sastanak EAfA fokusirao se na dve glavne teme: integraciju migranata i izbeglica kroz obrazovanje zasnovano na radu i stručne prakse, i na prvu Evropsku nedelju vokacionog obrazovanja. Predstavnik Smart kolektiva je učestvovao na ovom sastanku, budući da je Smart kolektiv partner CSR Europe na projektu Be-Happy.
Ovaj sastanak je organizovan uporedo sa Evropskim seminarom o vokacionom obrazovanju i treninzima (VET), 14. septembra, što je predstavljalo finalni seminar u projektu Erasmus+ Glavne Akcije 3, kog sprovode 5 nacionalnih VET tela iz Austrije, Danske, Nemačke, Luksemburga i Švajcarske, u okviru kojeg je kreiran Priručnik za stručne prakse i podržana EAfA.