Beč, 22-23. jun 2017. – Smart kolektiv učestvovao je na konferenciji CEE Impact Day 2017 u organizaciji Impact Hub Vienna. U proširenom formatu ove godine, do 200 investitora, odabranih socijalnih preduzeća i globalnih stejkholdera iz oblasti uticaja investicija okupilo se u Beču na 6. godišnjem CEE Impact Day-u, kako bi istražio rastuće mogućnosti za investiranje i saradnju u regionu centralne i istočne Evrope (CIE). Zajedno sa Fondovima za društvena ulaganja Ananda, Bon Venture, NESst i CEED, Smart kolektiv je potencijalnim podržavaocima predstavio svoj Fond za socijalne investicije.

Tom prilikom, Smart kolektiv se pridružio Radnoj grupi za CIE socijalne investicije, čiji su članovi ključni akteri u regionu koji će u narednih pet godina zajedno raditi na izgradnji pokreta socijalnih investicija, kako bi se podstaklo ulaganje odgovarajućeg kapitala za socijalna preduzeća, istovremeno pripremajući značajniji broj socijalnih preduzeća sa većim društvenim uticajem da prihvate ove investicije.

Kliknite ovde za više informacija.