Portorož, Novembar 2021 –  Sa ponosom objavljujemo da smo nagrađeni Evropskom nagradom za promociju preduzetništva (EEPA) u kategoriji nacionalnog pobednika za Odgovorno i inkluzivno preduzetništvo za podršku mladim socijalnim preduzetnicima i preduzetnicama kroz projekat RISE.

Zahvaljujući ovom postićnuću, naša koleginica Jelena Janakievska imala je priliku da prisustvuje dodeli evropskih nagrada za promociju preduzetništva (EEPA) u ime tima koji sprovodi projekat RISE. Evropska nagrada za promociju preduzetništva, koju je inicirala Evropska komisija, prepoznaje i slavi najuspešnije promoter preduzetništva širom Evrope, prezentuje najbolje preduzetničke politike i prakse, podiže svest o vednosti preduzetništva  i inspiriše potencijalne preduzetnike.

Smart Kolektiv jedan je od šest lokalnih inkubatora koj sprovodi projekat RISE u regionu Zapadnog Balkana od 2019. Tokom ovog perioda Smart Kolektiv je osnažio više od 40 mladih nosioca promena kroz edukaciju, finansijsku podršku i mentorstvo na putu pokretanja svoh biznisa.  Kategorija Odgovorno i inkluzivno preduzetništvo kojom je naša organizacija nagrađena slavi projekte koji nude nova i inovativna rešenja i pristupe promovisanju društveno i ekološki odgovornog poslovanja.

Projekat RISE razvija i nadgleda konzorcijum koji čine Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), GROUPE SOS Pulse, Omladinska mreža jugoistočne Evrope (SEEIN), Institut Francais i francusko-nemačka kancelarija za mlade (OFAJ), a realizuju šest lokalnih inkubatora – Smart Kolektiv (Srbija), IPC Tehnopolis (Crna Gora), ARNO ( Severna Makedonija), Balkan Green Foundation ( Kosovo), Nešto više (BIH) i Yunus Social Business (Albanija). RISE sufinansiraju Francuska razvojna agencija (AFD) i Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO). Više o RISE programu >> SAJT