29. mart 2016. – Predstavnici 10 OCD koje su korisnici programa Smart akademija imali su priliku da predstave svoje ideje najvećim društveno odgovornim kompanijama u Srbiji na sastanku održanom 29. marta u prostorijama Smart kolektiva.
Organizacije su imale svaka po 3 minuta da predstave svoju OCD, ideju, i da privuku potencijalne donatore, investitore i partnere među predstavnicima 13 kompanija – članica Foruma za odgovorno poslovanje Srbije: Atlantic Grupa, Coca-Cola Hellenic, CRH Srbija, Deloitte, EY, Erste Banka, Eurobank Srbija, KPMG, Societe Generale Banka, Telekom Srbija, Vojvođanska banka, UniCredit Banka i Delhaize Srbija.
Pre sastanka, tim Smart kolektiva pružio je podršku i pomoć OCD u razvoju njihovih prezentacija i predloga za saradnju.
Predstavnici kompanija pokazali su veliko interesovanje za prezentacije OCD. Nakon svake prezentacije, kompanije su procenjivale ukupan utisak i potencijale za saradnju sa svakom od organizacija. Sakupljeni fidbek će biti prosleđen OCD, kako bi im pomogao da razviju i unaprede svoje veštine prezentacije i pičovanja. Generalna atmosfera sastanka ukazivala je na to da su mnoga nova partnerstva trenutno u nastajanju.
Ovaj sastanak je organizovan u okviru Smart akademije, jednogodišnjeg programa naprednog treninga za OCD, kreiranog s ciljem da pomogne organizacijama da razviju i primene inovacije u načinima na koje funkcionišu i postignu promene koje će im omogućiti da budu održivije, vidljivije i efikasnije u svom radu. Smart akademija je deo šire inicijative za promovisanje i stimulisanje međusektorske saradnje i razvoj održivog i inovativnog civilnog društva u Srbiji koju sprovodi Smart kolektiv uz podršku USAID.