Beograd, 17. septembar 2018. – U okviru medijskog doručka povodom predstavljanja projekta Unapređenje okvira za davanje, objavljeni su rezultati šestog FOP Godišnjeg upitnika o ulaganju kompanija članica u društveno odgovorne aktivnosti. Brošuru Bolji biznis za bolje društvo priredili su Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv u okviru Projekta Unapređenje okvira za davanje koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac i finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Projekat se realizuje u partnerstvu sa Forumom za odgovorno poslovanje, Trag Fondacijom, Catalyst Fondacijom, Srpskim filantropskim forumom i Privrednom komorom Srbije.

Rezultate je predstavio Neven Marinović, izvršni direktor Smart kolektiva i Foruma za odgovorno poslovanje.

Tokom prezentacije prisutni su imali priliku da saznaju koliko su izosila ukupna ulaganja kompanija članica Foruma u društveno odgovorne aktivnosti tokom 2017., koliko su sati volontiranja menadžeri posvetili društvenim ciljevima kompanije, kao i o drugim značajnim investicijama u razvoj zaposlenih, poboljšanje uslova bezbednosti i zdravlja na radu, ali i projektima usmerenim na zaštitu životne sredine.

Prema rezultatima, tokom 2017. godine uloženo je više od 1.058.882.618,46 RSD, od toga za podršku lokalnoj zajednici bilo je namenjeno 358.624.422,02 RSD, za poboljšanje uslova u radnom okruženju 494.377.235,84 RSD, dok su investicije u zaštitu životne sredine iznosile 205.880.960,60 RSD.

Više od 140.030 direktnih korisnika podržano je kroz različite projekte korporativne filantropije u toku 2017. godine, a čak 8 od 10 partnerstava predstavlja nastavak saradnje od prethodnih godina. Ukupna podrška lokalnim zajednicama iznosi 358.624.422,02 RSD od čega 54% jesu direktne donacije iz budžeta kompanije.

U projekte usmerene na zaštitu životne sredine investirano je 205.880.960,60 RSD, što značajno više u odnosu na prošlu godinu, dok je 12.290.983,00 kg različitih vrsta otpada predato na reciklažu.

Kroz poreze kompanije su doprinele državnom budžetu sa 16,945,892,094.37 RSD, dok je na donacije u robi i uslugama koje su ukupno iznosile 19,337,321.54 RSD, naplaćen PDV u iznosu od  3,390,370.28 RSD.

Učešće kompanija u godišnjem istraživanju je dobrovoljno, a rezultati istraživanja komuniciraju se javno, isključivo u zbirnom iznosu. Prikupljanje podataka za ovogodišnje rezultate sprovedeno je u periodu maj-jul 2018. godine, a podaci  se odnose na aktivnosti koje su kompanije sprovodile u prethodnoj godini.

Celokupno istraživanje možete pronaći ovde.