Tokom februara i marta, Fond B92 organizovao je dve radionice strateškog planiranja u okviru projekta ONAsnaživanje. Radionice su imale za cilj osnivanje mreže ONAsnaživanje, prve ženske mreže u Srbiji koja okuplja žene preduzetnice, socijalna preduzeća, ženska udruženja i Sigurne kuće.

Glavna misija mreže je da svojim postojećim i budućim članicama omogući ekonomsku samostalnost i vidljivost kroz kontinuiranu edukaciju, razmenu znanja i iskustva i zajednički plasman robe na tržištu. Radiće se na edukaciji i povezivanju žena, promociji ženskog preduzetništva, umrežavanju sa potencijalnim partnerima iz javnog, privatnog i civilnog sektora, radi stvaranja boljih uslova u društvu za ostvarivanje ženske ekonomske sigurnosti.

Na ovaj način mreža će delovati i preventivno, smanjujući rizik od izloženosti žena porodičnom nasilju i socijalnom isključivanju. U osmišljavanju misije, ciljeva i aktivnosti mreže učestvovale su predstavnice socijalnih preduzeća Ruke iz Pančeva i Dobre Bašte iz Sremske Mitrovice, preduzetnice uključene u program finansijske podrške projekta ONAsnaživanje, kao i Fonda B92, i partneri iz organizacije Smart kolektiv.

Projekat ONAsnaživanje predstavlja nastavak aktivnosti Fonda B92 na izgradnji sigurnih kuća za žene koje su preživele porodično i partnersko nasilje širom Srbije. Program je namenjen svim ženama koje su u nekoj socijalnoj potrebi, a naročito onim koje su preživele neki oblik nasilja. Projekat sprovodi Fond B92 u partnerstvu sa Smart kolektivom i udruženjem Dobra bašta, uz finansijsku podršku Fonda Ujedinjenih nacija za zaustavljanje nasilja prema ženama.