Beograd, 30. jul 2019. – PredstavniciSmart kolektiva održali su radionicu pod nazivom Volonterski menadžment i angažovanje zaposlenih u zajednici, posvećenoj sve zastupljenijoj temi u kompanijama – programima korporativne filantropije. Cilj ove radionice bio je osposobljavanje zaposlenih u kompanijama, da samostalno i individualno unutar svoje firme realizuju različite volonterske akcije i programe korporativne filantropije. Predstavnici Smart kolektiva su sa prisutnima razgovarali o vrstama volonterskih programa, radu sa specifičnim ciljnim grupama, ulozi vođe tima, motivaciji i definisanju zadataka, ali i o zakonu o volontiranju. Nakon teorijskog dela, usladila je i praktična vežba koja se sastojala od definisanja scenarija volonterske akcije prema zadatim smernicama. Volontiranje zaposlenih je jedan od prvih oblika korporativne filantropije koji je Smart kolektiv počeo da razvija, a u odnosu na period od pre 10 godina, kada ovaj koncept uopšte nije bio poznat, značajan broj kompanija u Srbiji danas realizuje volonterske programe i akcije. Smart kolektiv pruža podršku kompanijama da odaberu i organizuju volonterske aktivnosti, ali i kreira programe volontiranja zaposlenih koji su usklađeni sa strategijama i strateškim ciljevima kompanije, pomažući im da sistemski organizuju, prate i mere efekte volonterskog angažovanja svojih zaposlenih.