Beograd – 3. jul 2023 Kampanja „Posao po meri“ koja ima za cilj podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, nakon nedelju dana svoje tizer faze predstavljena je medijima na događaju održanom 3. jula u Cafe Terasa, u TC „Rajićeva“. Na ovom medijskom doručku koji su organizovali Forum mladih sa invaliditetom i Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno sa partnerima, predstavnici medija imali su priliku da dobiju informacije o portalu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, rezultatima istraživanja tržišta rada, kao i da upoznaju ambasadore ove društveno značajne kampanje. 

U cilju predstavljanja kampanje “Posao po meri”, u okviru događaja održan je panel na kom je predstavljen portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs. Ovaj  portal koji povezuje poslodavce sa potencijalnim kandidatima u potrazi za poslom, ima za cilj stvaranje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i jedan je od odgovora na  nezaposlenosti među osobama sa invaliditetom, na koji ukazuju i rezultati istraživanja tržišta rada u Srbiji, koji su takođe predstavljeni na događaju. Portal zaposljavanje.fmi.rs, koji je u fokusu kampanje “Posao po meri”, deo je četvorogodišnjeg projekta za ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom, finansiranog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u vrednosti od 2 miliona dolara. 

„ U cilju sagledavanja trenutnog stanja na tržištu rada i utvrđivanja potreba poslodavaca i prilika za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Forum mladih sa invaliditetom nedavno je sproveo istraživanje tržišta rada, sa fokusom na poslodavce iz šest gradova u kojima se realizuje projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”. Nalazi istraživanja pružili su informacije o nivou razvijenosti svesti poslodavaca o značaju inkluzivnosti, upoznatost sa politikama i procedurama u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, i njihove trenutne potrebe za kvalifikacijama i veštinama zaposlenih. Dobijeni podaci ne samo da su informativnog karaktera, već će poslužiti Forumu mladih sa invaliditetom da usmeri svoje aktivnosti na one segmente koji su od najveće važnosti za podršku poslodavcima da zaposle osobe sa invaliditetom, ali i da osnaži osobe sa invaliditetom za tržište rada kroz usluge psihosocijalne podrške i karijernog vođenja, i upućivanje na obuke za koje postoji potražnja na tržištu“  izjavila je izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom Jovana Krivokuća-Milovanović. 

Portal za zapošljavanje će doprineti i podsticanju otvorenijeg i inkluzivnijeg tržišta rada u Srbiji. Osobe sa invaliditetom će imati mogućnost da kreiraju svoj profil, prate slobodne pozicije i prijavljuju se za poslove za koje su zainteresovani, dok će poslodavcima to je  platforma da oglašavaju svoja radna mesta i biraju kandidate koji odgovaraju zahtevima posla.  

„Kampanja je pokrenuta prošlog ponedeljka na bilbordima i društvenim mrežama tizer fazom, koja je očekivano izazvala polemiku o samim porukama koje su plasirane, a danas ekskluzivno otkrivamo i osobe koje iza tih poruka stoje. Ideja nam je da u narednom periodu predstavimo sajt za zapošljavanje i poslodavcima i osobama sa invaliditetom koje traže posao, pozivajući ih da se registruju. Ovo je samo početna faza krovne kampanje koja će se razvijati i čije će različite faze trajati naredne 3 godine, a od septembra će biti intenzivirana i to u 6 gradova: Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu i Nišu, gde će se razvijati i advocacy kampnje sa ciljem stvaranja podrške javnosti za unapređenje politika za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Zajedno sa našim medijski partnerima radićemo na promovisanju podsticajnog okruženja koje odgovara inkluzivnom ekonomskom razvoju za osobe sa invaliditetom“, izjavila je Sanja Vukelić iz Fondacije Ana i Vlade Divac  

Ovom prilikom, partneri na projektu pozvali su i ostale kompanije da se pridruže kampanji i kroz različite vidove uključivanja, a osobe sa invaliditetom da podele svoja pozitivna iskustva u zapošljavanju. 

Projekat „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ sprovodi Forum mladih sa invaliditetom, a ostali partneri na projektu su Caritas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije. Biće implementiran na nacionalnom nivou sa fokusom na Beograd, Novi Sad, Niš, Suboticu, Zrenjanin i Valjevo.