6 – 11. oktobar 2017. godine – U okviru projekta „Odgovorno, za društvo“, koji sprovode Forum za odgovorno poslovanje, Delhaize Srbija i Smart kolektiv, čiji je cilj razvoj kapaciteta društvenih preduzeća, predstavnici kompanije Delhaize Srbija organizovali su tri edukativne radionice.

Tokom prve radionice, socijalni preduzetnici koji učestvuju u projektu imali su priliku da steknu znanja o komunikacijama, dok ih je druga radionica na temu „Tržište i perspektiva korporacije“ upoznala sa procedurama za ulazak u lance snabdevanja Tempo, Maki i Shop & Go brendova. Drugi deo ove obuke posvećen je Menadžmentu promena, kako na nivou preduzeća tako i na ličnom nivou.

Na kraju, treća radionica bila je posvećena razvijanju veština javnog nastupa, učenja o osnovama marketinga, poput segmentacije tržišta i targetiranja potrošača, kao i efikasnog korišćenja različitih kanala komunikacije prema kupcima.

Nakon održanih radionica, predstavnici socijalnih preduzeća predstaviće svoje proizvode i usluge menadžmentu kompanije Delhaize Srbija na završnom događaju u okviru projekta „Odgovorno, za društvo“, uz mogućnost ostvarivanja saradnje i dobijanja dugoročne mentorske podrške od strane kompanije.