Onlajn događaji, 04-25. novembar – Smart Kolektiv je započeo Program Ideacije i organizovao 3 onlajn treninga sa 7 odabranih RISE timova prvog ciklusa RISE programa. Tokom prva tri treninga programa obrađene su teme Social Business Canvas modela, određivanja društvene misije njihovih preduzeća i rešenja koje nude za različite društvene i ekološke probleme. Kombinacijom treninga, najboljih studija slučajeva, zajedničkog učenja i 1 na 1 konsultacija, svaki tim je razvijao svoje ideje.

RISE – Regionalni inkubator za socijalne preduzetnike je projekat za motivisane i posvećene mlade ljude, koji su spremni da uče i da donose promene za dobrobit Zapadnog Balkana. Tokom 4 meseca RISE Programa Ideacije, odabrani timovi će steći preduzetničko znanje i veštine za razvoj svojih poslovnih ideja.

Projekat RISE razvija i nadgleda konzorcijum koji čine Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), GROUPE SOS Pulse, Omladinska mreža jugoistočne Evrope (SEEIN), Institut Francais i francusko-nemačka kancelarija za mlade (OFAJ), a realizuju šest lokalnih inkubatora – Smart Kolektiv (Srbija), IPC Tehnopolis (Crna Gora), ARNO ( Severna Makedonija), Balkan Green Foundation ( Kosovo), Nešto više (BIH) i Yunus Social Business (Albanija). RISE sufinansiraju Francuska razvojna agencija (AFD) i Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO). Više o RISE programu >> sajt