Beograd, Novembar 2021 – Smart Kolektiv je započeo fazu Ideacije i organizovao 3 onlajn treninga za 7 odabranih RISE timova drugog ciklusa RISE programa. Tokom prva tri treninga programa obrađene su teme Social Business Canvas modela, određivanja društvene misije njihovih preduzeća i rešenja koje nude za različite društvene i ekološke probleme. Kroz kombinaciju treninga,prezentovanja najboljih praksi iz domena preduzetništva, zajedničkog učenja i 1 na 1 konsultacija, svi timovi započeli su dublji razvoj svojih ideja. Upoznajte 7 timova drugog RISE ciklusa u Srbiji – OVDE.

RISE – Regionalni inkubator za socijalne preduzetnike/ce je projekat za motivisane i posvećene mlade koji su spremni da uče o socijalnom preduzetništvu i donose pozitivne promene u region Zapadnog Balkana . Tokom 4 meseca faze Ideacije, odabrani timovi će steći preduzetnička znanja i veštine za razvoj svojih poslovnih ideja.
Projekat RISE razvija i nadgleda konzorcijum koji čine Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), GROUPE SOS Pulse, Omladinska mreža jugoistočne Evrope (SEEIN), Institut Francais i francusko-nemačka kancelarija za mlade (OFAJ), a realizuju šest lokalnih inkubatora – Smart Kolektiv (Srbija), IPC Tehnopolis (Crna Gora), ARNO ( Severna Makedonija), Balkan Green Foundation ( Kosovo), Nešto više (BIH) i Yunus Social Business (Albanija). RISE sufinansiraju Francuska razvojna agencija (AFD) i Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO). Više o RISE programu >> SAJT