Beograd, 27. novembar – Analiza desetogodišnje primene Zakona o volontiranju ukazala je da postoji potreba za unapređenjem zakona, kako u normativnom delu, tako i u praktičnoj primeni. Analizu je sprovela Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U ime Smart Kolektiva, Milica Mišković je učestvovala u aktivnostima Radne grupe.