Talin, 4. – 5. april, 2018. – Ivana Stančić, menadžer programa za socijalne inovacije u Smart kolektivu, bila je jedan od učesnika studijske posete Good Deed Fondaciji u Estoniji, koja je jedan od prvih članova EVPA-e u regionu, ali i među pionirima VP (Venture Philantropy) organizacija.

Cilj studijske posete bio je upoznavanje sa iskustvom Fondacije u evoluciji od VP organizacije do Impact Investment Fonda i misijom koja uključuje usmeravanje biznisa i preduzetnika ka socijalnim investicijama i preduzetničkoj filantropiji, kao i doprinos razvoju malih investicionih fondova u Centralnoj Evropi. Studijska poseta u organizaciji EVPA – European Venture Philanthropy Association, čiji je Smart kolektiv aktivni član, okupila je predstavnike organizacija za preduzetničku filantropiju iz centralne i istočne Evrope.