6. septembar 2017. – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja u saradnji sa Smart kolektivom organizovao je posetu socijalnom preduzeću Daj Daj u okviru kampanje “Investicije za rast”.

Sonja Dakić, jedan od osnivača DajDaj-a, naglasila je važnost šireg izbora metoda finansiranja, posebno alternativnih, nebankarskih izvora finansiranja, kao i konsultantske podrške:

„Naše kolege iz okolnih zemalja imaju bankarske kredite i usluge mikrofinansijskih institucija, kreditnih sindikata i različitih fondova koji pružaju konsultantske usluge, što je važno za mala preduzeća”.

Imajući u vidu da kampanja “Investicije za rast” ima za cilj da istakne potrebu za alternativnim izvorima finansiranja za brži razvoj MMSP-a, tokom posete je naglašeno da bi usvajanje zakona o nebankarskim finansijskim institucijama znatno uticalo na njihov uspeh. Prema USAID BEP istraživanju, ukoliko bi mikrofinansijske institucije bile uspostavljene u Srbiji, u naredne četiri godine u privredu bi se unelo gotovo 900 miliona evra, uz otvaranje 100.000 novih radnih mesta.

Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, izjavio je da je socijalno preduzetništvo važno ne samo za ekonomski razvoj, već i za smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva:

„Neophodno je da se svi založimo da mogućnosti za finansiranje preduzeća postaju raznovrsnije i dostupnije i da nađemo način da se ulaže u socijalna preduzeća”.